De-armouring massage

Een de-armouring massage gaat over het vrijmaken van jouw lichaam van stress, verhardingen, opgeslagen trauma’s en negatieve emoties. Zodat je lichaam weer jouw heilige tempel wordt, waarin je seksuele- en levensenergie vrij kan gaan stromen. Van kruin tot bekken.

In de sessie gebruik ik massage technieken en zoek ik intuïtief blokkades in je lichaam op die door drukpunt massage of juist door hele trage, zachte aanrakingen mogen oplossen en transformeren. Een uitnodiging om je seksuele- en levensenergie op een subtiel en nieuw niveau in bezit te nemen en door je hele lichaam te laten stromen. Voor meer ontspanning en overgave aan je lichaam én aan het leven.

Ik geef deze de-armouring massage op therapeutische basis én met respect voor jouw autonomie en keuzevrijheid. In het voorgesprek geef jij aan welke stappen je wilt zetten en in welk tempo je dat wilt doen. Deze afspraken staan dan tijdens de massage vast en geven op die manier een veilige bedding.

Het kan echter ook zijn dat je er nog niet aan toe bent om in alle naaktheid aangeraakt te worden. In dat geval bied ik je een tantra healing sessie aan. Bij deze vorm van de-armouring houd je gewoon je kleren aan, totdat jij eraan toe bent om iets uit te trekken. Vanuit je eigen beweging en met respect voor jouw grenzen. 

Omdat de-armouring en tantra (het werken met seksuele- en levensenergie) een omstreden gebied is, maak ik gebruik van een overeenkomst die van tevoren en achteraf (na evaluatie) getekend dient te worden. Dat geldt ook als je een bekkenbodem massage wilt ondergaan.

Zie voor het tarief de pagina 'Algemeen en tarieven'.