Healing arts therapie

In contact met je Hogere Zelf wordt je je bewust van blokkades en ga je deze oplossen. De blokkades kunnen gaan over dit leven (jouw eigen ervaringen én de ervaringen van generaties vóór jou die in jouw lichaam zijn opgeslagen), maar ook over bijv. vorige levens. In de meeste gevallen voel en doorleef je de blokkades om ze daarna op te lossen. 

Hierdoor zal het zelfgenezende vermogen van je lichaam toenemen en wordt je vrij van (opgelegde) beperkingen en overtuigingen die je weghouden van je ware Kern.