Interne de armouring-/ bekkenbodem massage

Een interne de armouring- ofwel bekkenbodem massage gaat over het losmaken in het bekkengebied van oude overtuigingen en negatieve emoties zoals angst, boosheid, schaamte en schuld. Juist in ons bekkengebied worden deze emoties vaak opgeslagen.
Dit leidt tot verhardingen en minder toegang tot je spontaniteit, zelfvertrouwen, seksualiteit en levensenergie.  

Door een diepgaande (drukpunt) massage van het bekkengebied, waarbij (desgewenst) ook je geslachtsdelen worden meegenomen, kunnen deze verhardingen oplossen en transformeren. Waardoor je meer in je bekken komt en je seksuele- en levensenergie weer in je hele lichaam kan gaan stromen, voor meer intimiteit, speelsheid en passie.

Ik geef deze interne de armouring massage met respect voor jouw autonomie en keuzevrijheid. In het voorgesprek geef jij aan welke stappen je wilt zetten en in welk tempo je dat wilt doen. Deze afspraken staan dan tijdens de massage vast en geven op die manier een veilige bedding. Op gemaakte afspraken is één uitzondering mogelijk. Als een interne de armouring tijdens de massage voor mij toch niet klopt, dan stop ik en zal ik de reden daarvan aangeven.

Is een bekkenbodem massage nog te spannend voor je? Kijk dan voor mijn andere vormen van de armouring sessies op de pagina's 'Externe de armouring massage' en 'Tantra healing sessie'. Of kijk op de pagina 'Traumatherapie, healing en coaching' voor andere mogelijkheden binnen mijn praktijk. 

Omdat de armouring en tantra (het werken met seksuele- en levensenergie) een omstreden gebied is, maak ik gebruik van een overeenkomst die van tevoren en achteraf (na evaluatie) getekend dient te worden.

Zie voor het tarief de pagina 'Algemeen'