Interne de-armouring sessie (bekkenbodem massage)

In ons bekkengebied worden heel vaak overtuigingen en negatieve emoties zoals angst, boosheid, schaamte en schuld opgeslagen. Dit leidt tot verhardingen in dit gebied, waardoor je  minder makkelijk toegang hebt tot je zelfvertrouwen, spontaniteit, speelsheid, seksualiteit en levensenergie.  

Door een diepgaande (drukpunt) massage van het bekkengebied, waarbij ook je penis/vagina en (desgewenst) je anus worden meegenomen, kunnen deze verhardingen oplossen en transformeren. Waardoor je meer in je bekken komt en je seksuele- en levensenergie weer in je hele lichaam kan gaan stromen, voor meer intimiteit, speelsheid en passie.

Ik geef deze sessie met respect voor jouw autonomie en keuzevrijheid. In het voorgesprek vlak voor de massage geef jij aan welke stappen je wilt zetten en in welk tempo je dat wilt doen. Deze afspraken staan dan tijdens de massage vast en geven op die manier een veilige bedding. Op gemaakte afspraken is één uitzondering mogelijk. Als een interne de-armouring tijdens de sessie voor mij toch niet klopt, dan stop ik en zal ik de reden daarvan aangeven.

Omdat deze vorm van de-armouring (het werken met seksuele- en levensenergie) een omstreden gebied is, maak ik gebruik van een overeenkomst die van tevoren getekend dient te worden.