Tantra healing sessie

Een tantra healing sessie is een vorm van de-armouring waarbij jij gekleed bent en door mij wordt aangeraakt. Aanraking is essentieel voor genezing en het volledig in je lichaam en levensenergie durven zijn. Kijk maar naar baby’s als ze worden aangeraakt. Ze gaan stromen en stralen.

Om dit te kunnen ervaren, neem ik je spelenderwijs mee in de sessie. Daarbij word je overal aangeraakt: traag, ondersteunend, zacht en in alle veiligheid. Met respect voor jouw grenzen. 

Vanuit deze trage en ondersteunende aanraking kun je op een dieper niveau gaan voelen waar je grenzen liggen én tegelijkertijd je verlangen naar meer ruimte en vrijheid. Je leert opnieuw stop te zeggen vanuit jouw eigen stroom en gevoel van veiligheid.
Hierdoor ontstaat vrijheid in jezelf. Vrijheid in het durven voelen en uitspreken wanneer jij toe bent aan een volgende stap in de sessie door bijv. iets uit te trekken of juist de vrijheid voelen volledig gekleed te blijven.

Ik geef deze sessie op therapeutische basis én met respect voor jouw autonomie en keuzevrijheid. In het voorgesprek geef jij aan welke stappen je wilt zetten en in welk tempo je dat wilt doen. Deze afspraken staan dan tijdens de sessie vast en geven op die manier een veilige bedding.

Wil je in later een stap verder gaan en in alle naaktheid een de-armouring massage ondergaan? Kijk dan voor de mogelijkheden op de pagina's 'De armouring massage' en 'Bekkenbodem massage'

Omdat de-armouring en tantra (het werken met seksuele- en levensenergie) een omstreden gebied is, maak ik gebruik van een overeenkomst die van tevoren en achteraf (na evaluatie) getekend dient te worden.

Zie voor het tarief de pagina 'Algemeen en tarieven'